Nowe oblicze cmentarza wojennego w Twierdzy Modlin

Realizacja założeń obecnych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, jak i dwóch z zeszłego roku objęła już wszystkich żołnierzy poległych i zmarłych na tym cmentarzu z okresu działań wojennych. Tym samym godnie uczczono pamięć zarówno uczestników walk o niepodległość, wojny polsko-bolszewickiej jak i obrońców z września 1939 r., nie tylko w formie wizualnej, ale także przywracając zatarte imiona i nazwiska z funkcjami oraz historie tych mogił w postaci tabliczek informacyjnych. Dla turystów oznacza to możliwość pełnego zapoznania się z miejscem pamięci. W ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej miasto Nowy Dwór Mazowiecki odtworzyło historyczny układ alej cmentarnych, w tym aleję zasłużonych, które prowadzą do wyremontowanych w ramach inwestycji kwater bohaterów tamtych wydarzeń. Prace konserwatorskie objęły także symboliczne mauzoleum płk. Edwarda Malewicza, postaci zasłużonej dla naszej historii -pierwszego komendanta Twierdzy Modlin po odzyskaniu niepodległości, który wsławił się w walkach na przedpolu Twierdzy w sierpniu 1920 r. Nowe nasadzenia, wyrównanie i wyczyszczenie obrzeży betonowych objęły także wszystkie kwatery Obrońców Modlina z 1939 r. oraz pojedyncze mogiły. Ustawione tam zostały krzyże w formie nawiązującej do Krzyża Walecznych, wręczanego m.in. przez dowódcę obrony Modlina wielu bohaterskim Obrońcom tuż przed kapitulacją Twierdzy we wrześniu 1939 r. Cmentarz Wojenny położony jest na przedpolu w pobliżu murów Twierdzy Modlin. Swoim obecnym kształtem przypomina literę L o powierzchni 6 hektarów. Jest to wyjątkowy obiekt z uwagi na swój charakter, dzieje i przeznaczenie, przez co uznany został za zabytkowy. Cmentarz związany jest z obszarem warownym Modlina i jest miejscem pochówku wielu żołnierzy, stanowiąc materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski (walka o niepodległość, wojna polsko-bolszewicka, obrona Modlina w 1939 r.) i cywilów. Podzielony jest na dwie części: starsza i nowa. W pierwszej z nich, przy głównej alei znajdują się najstarsze mogiły polskich żołnierzy z 1917 i 1918 , pochówki żołnierzy polskich z lat 1919-1920, dwa pomniki: ofiar wojen z lat 1914-1920 i poległych w latach 1920 i 1939 odsłonięty w 1997 r. Przed tym pomnikiem i z obu jego stron znajdują się groby Obrońców Twierdzy z 1939 i 1920 r. W nowej części cmentarza powiększonego po 1929 r pochowani zostali wojskowi polegli w czasie pokoju i cywile. Pochowani są również żołnierze niemieccy, uczestniczący m.in. w bitwie pancernej pod Wołominem w 1944 r. W tej części znajduje się też powstałe w okresie międzywojennym mauzoleum–pierwotne miejsce pochówku komendanta Twierdzy płk. E. Malewicza. Po II wojnie światowej pochówki odbywały się sporadycznie. Zaniedbany i nieużytkowany cmentarz został częściowo odnowiony w latach 90tych. Realizacja założeń obecnych projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, jak i dwóch z zeszłego roku objęła już wszystkich żołnierzy poległych i zmarłych na tym cmentarzu z okresu działań wojennych. Tym samym godnie uczczono pamięć zarówno uczestników walk o niepodległość, wojny polsko-bolszewickiej jak i obrońców z września 1939 r., nie tylko w formie wizualnej, ale także przywracając zatarte imiona i nazwiska z funkcjami oraz historie tych mogił w postaci tabliczek informacyjnych. Dla turystów oznacza to możliwość pełnego zapoznania się z miejscem pamięci. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.