Malujemy oznakowanie szlaków.

Z dużą ❗❗❗ radością 😁donosimy, że zbliżamy się do końca realizacji dofinansowanego przez Mazowsze serce Polski projektu Powiat nowodworski na szlakach Mazowsza. Zinwentaryzowaliśmy szlaki turystyczne , skorygowaliśmy ich przebieg, opracowaliśmy tabliczki szlaków. Teraz montaż i malowanie z pomocą przewodników z Oddział PTTK NDM . Kończymy również prace nad nową mapą Twierdzy. ❗❗❗